LES 6

Perfectum (Grammatica 1-3)
perf. van vocare Oefen met de uitgangen van de nieuwe tijd: maak het rijtje van het perfectum van vocare compleet.
vormen van audire Het is heel belangrijk om praesensvormen van perfectumvormen te kunnen onderscheiden, en beide goed te vertalen. Oefen met vormen van audire.
esse/posse
Esse en posse ... Het blijven lastige woorden. Match de juiste betekenis met een aantal vormen van deze werkwoorden.

Maak je de oefening op je tablet of mobiel? Klik dan hier.
lastige vormen
De uitgang -it zorgt nog al eens voor verwarring: is het nu praesens of perfectum? Meestal kom je erachter door goed naar de stam te kijken. Oefen met een paar lastige vormen in deze match-oefening.

Maak je de oefening op je tablet of mobiel? Klik dan hier.

Woorden Tekst 6.A
woorden 6.A Flitskaartoefening om je te helpen bij het leren van de woorden. Je begint met de volledige lijst; telkens als je een woord echt kent, verwijder je die uit de lijst, zodat je alleen woorden overhoudt die je nog echt goed moet leren.

Perfectum en imperfectum (Grammatica 4)
impf. terrere
impf. ducere
Oefen met de uitgangen van het imperfectum in de rijtjes van terrere of ducere.
esse en posse
Een multiple-choice oefening waarin je de juiste betekenis van steeds 6 vormen van esse en posse moet kiezen. Als je een set vormen af hebt, kun je op F5 drukken om een nieuwe set te krijgen.


Extra: Stilistische middelen
4 zinnen Vier zinnen waarbij jij de juiste stijlfiguur moet kiezen.


Woorden Tekst 6.B
woorden 6.B Flitskaartoefening om je te helpen bij het leren van de woorden. Je begint met de volledige lijst; telkens als je een woord echt kent, verwijder je die uit de lijst, zodat je alleen woorden overhoudt die je nog echt goed moet leren.